Arhivele pentru: Noutăți

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comunicat de presa UAT Comăna, judetul Brasov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov
Denumire UAT:Comăna

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 65 parcelele A 1257,A 1274,A 1269,A 1264,F 1260,F 1258 precum si redactarea a 75 titluri de proprietate si T 64 parcelele F1253,F 1254/1,A 1249 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mai departe

Comunicat: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 55 parcelele A 1150 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 20.07.2021
Data de sfârșit a afișării: 17.09.2021

Adresa locului afișării publice:la sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr.3, judetul Brașov,în ziarul judetean, precum și pe pagina de internet http://www.comuna-comana.ro

Mai departe

Hotărârea nr.7 din 10.05.2021 a CLCB Brașov

Hotărârea nr.7 din 10.05.2021 a CLCB BrașovAvand in vedere:
– Notificările privind aparitia gripei aviare de inalta patogenitate;
– Decizia nr. 1 din 07.05.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta – Centrul National de Combatere a Bolilor, privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 07.05.2021;
– Adresa nr.7915/10.05.2021 emisa de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Brasov;

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR (ANIMALE) ADOPTA PREZENTA HOTARARE

Mai departe

Anunț de interes public

Comuna Comăna, titular al proiectului „Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice în Comuna Comana în perioada 03-09.07.2020”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul ,, Refacerea podurilor,podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice in Comuna Comana în perioada 03-09.07.2020” in satul Comana de Jos intravilan și în Comana de Sus extravilan.

Click aici pentru a vizualiza documentul integral.