Activități locale la Comăna

Economie, activități locale

• Activități locale la Comăna

În prezent, activităţile care se desfăşoară aici sunt cu preponderenţă agricole şi de servicii. În localitate se află o şcoala primară şi, în aceeaşi incintă, o şcoală de arte şi meserii.

Exploatări forestiere şi de bazalt. În prezent se ia în considerare reactivarea carierei de bazalt de pe valea Comănii, construirea centralei hidroelectrice Făgăraş, al cărei lac de acumulare s-ar întinde până la Hoghiz, şi chiar se ia în discutie construirea unei centrale atomoelectrice.

Activitati specifice zonei: Agricultură, cultivarea terenurilor, creşterea animalelor. Activități economice principale: Comerţ.

Proiecte de investitii:

– Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare Comana, comuna Comana, județul Brașov
– Amenajare parc de joacă pentru copii în satele Comăna de Jos și Crihalma
– Extinderea rețelei stradale de gaz metan Ticușu Nou și Comăna de Sus
– Lucrări de extindere și modernizare cămin cultural din satul Comăna de Jos
– Lucrări de asfaltare a drumurilor comunale din comuna Comana

Facilitati oferite investitorilor:

– Electricitate
– Apă curentă
– Alei pavate
– Drumuri asfaltate
– Gaz
– Telefonie
– Internet
– Dezvoltarea zonei turistice

Evenimente locale:

– Târgurile mixte de la Comăna de Jos (15 aprilie, 25 mai, 10 octombrie)
– Târgurile mixte de la Crihalma (25 martie, 2 iulie, 2 decembrie)
– Parada cetelor (2 ianuarie)
– Plugarul (a 2 – a zi de Paşte)
– Fiii satului (aleator)

Obiective turistice:

Coloanele de bazalt de la Piatra cioplită – Comăna de Sus; Sfinxul; Peştera Mănănăstirii; Peştera Tigăi; Peştera Bulz; Biserica Sfânta Paraschiva – Comăna de Jos; Biserica Sfântul Nicolae – Comăna de Jos; Biserica Adormirea Maicii Domnului – Comăna de Sus; Peisaje naturale deosebite; Păduri; Ape; Rezervaţii naturale; Porţile de Piatră; Turism; Pescuit; Vânătoare; Tradiţii populare.