Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov. Denumire UAT: Comăna.

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 62 parcelele A 1230/2,F1232,A1234,A1235,A1236/1,Tarlaua 64 parcela A1256 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 16.03.2020
Data de sfârșit a afișării: 18.05.2020

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr.3, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet http://www.comuna-comana.ro

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Comăna.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

Primar
Grusea Viorel