Anunt privind proiectul ”Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice”

Comuna Comana, titular al proiectului, ”Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice in Comuna Comana în perioada 03-09.07.2020” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul ”Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice in Comuna Comana în perioada 03-09.07.2020” in satul Comana de Jos intravilan și în Comana de Sus extravilan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.