Activități locale la Comăna

Informații demografice comuna Comăna

• Cadru demografic

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Comăna se ridica la 2.721 de locuitori (acum 3076), în creştere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.635 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (75,38%), cu o minoritate de romi (18,6%). Pentru 5,92% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (88,5%), dar există şi minorităţi de penticostali (2,76%) şi greco-catolici (1,65%). Pentru 5,99% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.

Demografic

Comuna Comana aflată în partea de sud-est a Transilvaniei, cuprinsă între apele Oltului şi Carpaţii Meridionali, Comuna Comana face parte din Ţara Făgăraşului, fiind aşezată de o parte şi de alta a Râului Olt la jumătatea distanţei dintre cele două drumuri naţionale DN Braşov-Sibiu şi DN Braşov-Sighişoara, având coordonatele geografice de 25°14′ longitudine estică şi 52° şi 11′ latitudine nordică.

Din punct de vedere geografic, comuna este aşezată la interferenţa puternicelor masive Carpatine cu regiunea geomorfologică depresionară a Transilvaniei, unde colinele Târnavelor vin în contact indirect cu Piemontul Perşanilor, pe Valea Oltului.

Reşedinţa comunei este satul Comăna de Jos, satele aparţinătoare comunei: Comăna de Sus, Crihalma şi Ticuşu Nou.