Arhivele pentru: Noutăți

Anunț privind promovarea în grad profesional a funcției publice de execuție din cadrul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului

Anunț privind promovarea în grad profesional imediat umrător a funcției publice de execuție din cadrul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului.

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Comăna organizează în data de 20.01.2022 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Mai departe

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 84 parcelele A 1558/1 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 17.11.2021
Data de sfârșit a afișării: 15.01.2022

Adresa locului afișării publice:la sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr.3, judetul Brașov,în ziarul judetean, precum și pe pagina de internet http://www.comuna-comana.ro

Mai departe

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 29 parcela A 623/9 , pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.11.2021
Data de sfârșit a afișării: 03.01.2022

Adresa locului afișării publice:la sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr.3, judetul Brașov,în ziarul judetean, precum și pe pagina de internet https://www.comuna-comana.ro

Mai departe

Anunt privind proiectul ”Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice”

Comuna Comana, titular al proiectului, ”Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice in Comuna Comana în perioada 03-09.07.2020” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul ”Refacerea podurilor, podețelor și drumului forestier afectate de fenomenele hidrometeorologice in Comuna Comana în perioada 03-09.07.2020” in satul Comana de Jos intravilan și în Comana de Sus extravilan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Mai departe

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 66-67 parcelele A 1281,F 1275, A 1283, A 1287, A 1330 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 01.10.2021
Data de sfârșit a afișării: 01.12.2021

Mai departe