Declaratii de interese

Informații cu aspect public

• Declarații de interese

Declarațiile de interese sunt obligatorii și se fac în scris, pe propria răspundere şi cuprind drepturile și obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei și toate datele și informațiile solicitate de formular, potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea 176/2010.

Declaraţiile de interese se întocmesc după cum urmează:
– în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie;
– în cazul celorlalte capitole din declaraţie se va menționa situația la data declarării.

• Declarații de interese Primărie

Primar: Grusea ViorelClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Viceprimar: Roșală Flaviu MihaiClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Secretar: Şerb ViorelClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Contabil: Vlad CorinaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Referent: Stănescu CorneliaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Inspector Taxe: Serb MariaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Inspector Urbanism: Gridan ValentinaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Delegat Stare Civilă: Corsatea DanClick aici ca să downloadezi declarația de Interese

• Declarații de interese Consiliul local

Consilier local: Cioflec CristinaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Şerb GheorgheClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Toma GheorgheClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Popa Ambrosie AdrianClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Roşală Flaviu-MihaiClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Neamţu RosalimClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Dumitru GheorgheClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Comşa LucianClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Dragomir MihaiClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Morar Liviu-EmilianClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Comşa GheorgheClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Frîncu Domiţian CorneliuClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Chisăliță ConstantinClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Stoica SimonaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Sotea GheorgheClick aici ca să downloadezi declarația de Interese
Consilier local: Halmaghi LucianaClick aici ca să downloadezi declarația de Interese

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare.