• Documente de interes public – Urbanism

Comunicat de presă UAT Comăna, judetul Brasov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov
Denumire UAT: Comăna

Unitatea administrativ teritorială Comăna, județul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 35, 36, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 24.06.2019
Data de sfârșit a afișării: 26.08.2019

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr.3, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet https://www.comuna-comana.ro

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Comăna.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

Primar
Grușea Viorel

• Plan Cadastral S35
• Opis Alfabetic Sector 35
• Plan Cadastral S36
• Opis Alfabetic Sector 36