Consiliul local Comăna

Componență administrativă locală

• Consiliul local Comăna

Consiliul local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

Începând cu alegerile locale din 2016, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

PNL (Partidul Național Liberal) – 8 Consilieri
PSD (Partidul Social Democrat) – 4 Consilieri
ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților) – 1 Consilier

• Consiliul local comuna Comăna

Consilier local: Şerb Gheorghe
Consilier local: Toma Gheorghe
Consilier local: Popa Ambrosie Adrian
Consilier local: Roşală Flaviu-Mihai
Consilier local: Neamţu Rosalim
Consilier local: Dumitru Gheorghe
Consilier local: Comşa Lucian
Consilier local: Dragomir Mihai
Consilier local: Morar Liviu-Emilian
Consilier local: Comşa Gheorghe
Consilier local: Frîncu Domiţian Corneliu
Consilier local: Chisăliță Constantin

Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, primarul, consilierii locali, se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, mandatul fiecaruia fiind de 4 ani. Aceeasi lege stabileste ca toti alesii locali se vor organiza si vor functiona in temeiul autonomiei locale.

Autonomia locala = dreptul si capacitatea autoritatilor administratiei publice de a rezolva si gestiona treburile publice, in numele si in interesul cetatenilor pe care ii reprezinta.

Astfel, normele legale prevad ca primarii si consilierii locali functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in timp ce consiliul judetean se constituie la nivel de judet, avand rolul de a coordona activitatea consiliilor comunale, orasenesti si municipale.

Mai precis, raza de actiune a primarilor si a consilierilor este doar comuna, orasul sau municipiul in care sunt alesi, in vreme ce consiliul judetean si presedintele consiliului judetean realizeaza servicii publice la nivelul intregului judet.