• Documente de interes public – Hotărâri Consiliu Local

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2018

☛ Hotărârea nr. 24/27.09.2018 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 23/13.09.2018 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Comăna.
☛ Hotărârea nr. 22/13.09.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ VALEA COMĂNII SRL.
☛ Hotărârea nr. 21/13.09.2018 privind aprobarea contribuției în natură a comunei Comăna la investiția „Reabilitare dig de apărare pe râul Olt la Comăna, județul Brașov – Lucrări în regim de urgență în baza H.G. 582/02.08.2018”.

☛ Hotărârea nr. 20/30.08.2018 privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil, identificat în CF nr. 100944 Comăna, cu destinația teren arabil.

☛ Hotărârea nr. 19/10.08.2018 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 11/30.12.2014 încheiat între U.A.T. Comăna și RPLP Măieruș RA.
☛ Hotărârea nr. 18/10.08.2018 privind aprobarea Listei de prețuri, cu propunerile de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția anului 2018 la comuna Comăna.
☛ Hotărârea nr. 17/10.08.2018 privind aprobarea Consiliului de Administrare al SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ VALEA COMĂNII SRL.
☛ Hotărârea nr. 16/10.08.2018 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Comăna.
☛ Hotărârea nr. 15/29.06.2018 privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția anului 2018.
☛ Hotărârea nr. 14/29.06.2018 privind transformarea Asociației „Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului” în „Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului”.
☛ Hotărârea nr. 13/21.06.2018 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli precum și a bugetului veniturilor proprii, pentru anul 2018, al comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 12/29.05.2018 pentru aprobarea situațiilor financiare cuprinse în Raportul de gestiune cu privire la derularea activității economico-financiară pe perioada ianuarie – decembrie 2017 a RPLP Măieruș R.A.

☛ Hotărârea nr. 11/17.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ VALEA COMĂNII SRL.
☛ Hotărârea nr. 10/17.05.2018 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli precum și a bugetului veniturilor proprii, pentru anul 2018, al comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 9/20.03.2018 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pășune din izlazul comunal, a perioadei de închiriere, a cererilor de închiriere pășune, precum și stabilirea taxei anuale de închiriere a unui hector pășune din izlazul comunal al comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 8/6.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a Regiei Publice Locale a Padurilor – Măieruș SA și a devizelor de lucrări pentru regenerarea pădurilor, pază și protecție, PSI, lucrări de îngrijire și punere în valoare a masei lemnoase.
☛ Hotărârea nr. 7/6.03.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli precum și bugetul veniturilor proprii pentru anul 2018 al comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 6/15.02.2018 privind oportunitatea asocierii comunei Comăna cu Asociația PROCULT MĂRGINENI în vederea sprijinirii pentru depunerea și implementarea Proiectului ”Inițializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Răsăritul Țării Făgărașului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre și cicloturism, informarea turiștilor și promovarea potențialului turistic al zonei”.

☛ Hotărârea nr. 5/25.01.2018 privind aprobarea Studiului de fundamentare și a documentației de atribuire aferente procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a comunei Comăna.
☛ Hotărârea nr. 4/25.01.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă la Comuna Comăna în anul 2018.
☛ Hotărârea nr. 3/25.01.2018 privind stabilirea salariilor personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Comăna.
☛ Hotărârea nr. 2/25.01.2018 privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 1/08.01.2018 privind repartizarea excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, pentru anul 2018 la Comuna Comăna.