Prezentarea comunei Comăna

Scurtă prezentare a comunei

• Prezentare comuna Comăna

Comăna este o comună în judeţul Braşov, Transilvania, România, formată din satele Comăna de Jos (reşedinţa), Comăna de Sus, Crihalma şi Ticuşu Nou.

Comăna de Jos, localitatea de reşedinţă, a fost un important centru administrativ al Ţării Făgăraşului pe vremea când Ştefan Mailat era principe al Transilvaniei. De aici era administrată partea răsăriteană a Ţării Făgăraşului.

În cadrul planului de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov, comuna Comăna face parte din Microregiunea Dumbrava Narciselor, scopul fiind promovarea regiunii şi dezvoltarea de proiecte comune.

Asezarea geografica:

Comuna Comana aflată în partea de sud-est a Transilvaniei, cuprinsă între apele Oltului şi Carpaţii Meridionali, Comuna Comana face parte din Ţara Făgăraşului, fiind aşezată de o parte şi de alta a Râului Olt la jumătatea distanţei dintre cele două drumuri naţionale DN Braşov-Sibiu şi DN Braşov-Sighişoara, având coordonatele geografice de 25°14′ longitudine estică şi 52° şi 11′ latitudine nordică.

Din punct de vedere geografic, comuna este aşezată la interferenţa puternicelor masive Carpatine cu regiunea geomorfologică depresionară a Transilvaniei, unde colinele Târnavelor vin în contact indirect cu Piemontul Perşanilor, pe Valea Oltului.

Reşedinţa comunei este satul Comăna de Jos, satele aparţinătoare comunei: Comăna de Sus, Crihalma şi Ticuşu Nou.

Comuna este aşezată la o altitudine de 430 m şi se învecinează la sud cu satul Veneţia de Jos – comuna Părău, la est comuna Măieruş, la nord cu satul Cuciulata – comuna Hoghiz, la vest cu comuna Ticuşu Vechi
Teritoriul comunei este străbătut de la nord către sud de Râul Olt având de o parte şi de alta o câmpie de acumulare cuaternară, îngustă şi joasă, cu o înclinare de la nord spre sud, mărginită de dealuri ce obligă Oltul să treacă printr-un culoar cunoscut sub numele de Culoarul Comăna.

Reţeaua de transport

Comuna Comăna este străbatută de DN1S, care face legătura între DN13, E60 (Hoghiz) şi DN1, E68 (Şercaia). DJ 104 K leagă Comăna de Jos de Buneşti, iar DJ 104 N uneşte Comăna de Jos cu Comăna de Sus.

Staţii de autobuz se află în toate cele patru localităţi ale comunei şi deservesc populaţia pentru rutele Făgăraş – Şercaia – Comăna de Jos – Crihalma – Ticuşu Vechi – Cobor şi retur; Făgăraş – Şercaia – Comăna de Jos – Hoghiz – Homorod – Rupea

Pentru accesul la transportul pe calea ferată, locuitorii comunei Comăna folosesc gările Şercaia şi Rupea.