Declaratii de avere

Informații cu aspect public

• Declarații de avere

Declarațiile de avere sunt obligatorii și se fac în scris, pe propria răspundere şi cuprind drepturile și obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei și toate datele și informațiile solicitate de formular, potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea 176/2010.

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:
– în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie;
– în cazul celorlalte capitole din declaraţie se va menționa situația la data declarării.

• Declarații de avere Primărie

Primar: Grusea Viorel – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Viceprimar: Roșală Flaviu Mihai – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Secretar: Şerb Viorel – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Contabil: Vlad Corina – Click aici ca să downloadezi declarația de avere

• Declarații de avere Consiliul local

Consilier local: Şerb Gheorghe – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Toma Gheorghe – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Popa Ambrosie Adrian – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Roşală Flaviu-Mihai – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Neamţu Rosalim – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Dumitru Gheorghe – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Comşa Lucian – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Dragomir Mihai – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Morar Liviu-Emilian – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Comşa Gheorghe – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Frîncu Domiţian Corneliu – Click aici ca să downloadezi declarația de avere
Consilier local: Chisăliță Constantin – Click aici ca să downloadezi declarația de avere

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare.