• Documente de interes public – Hotărâri Consiliu Local

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2019

☛ Hotărârea nr. 14 / 23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a Regiei Publice Locale a Pădurilor – MĂIERUȘ RA și a devizelor de lucrări pentru regenerarea pădurilor, pază și protecție, PSI, lucrări de îngrijire și punere în valoare a masei lemnoase.

☛ Hotărârea nr. 13 / 23.04.2019 pentru aprobarea situațiilor financiare cuprinse în Raportul de gestiune cu privire la derularea activității economico-financiară pe perioada ianuarie – decembrie 2018 a RPLP Măieruș RA

☛ Hotărârea nr. 12 / 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Comăna, actualizat.

☛ Hotărârea nr. 11 / 28.03.2019 privind aprobarea unui număr de 30 de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap încadrate în gradul GRAV.

☛ Hotărârea nr. 10 / 28.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali și a persoanelor încadrate în gradul GRAV de handicap de pe raza comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 9 / 28.02.2019 privind aprobarea Listei de prețuri de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția anului 2019 la comuna Comăna.

☛ Hotărârea nr. 8 / 28.02.2019 privind aprobarea Listei de prețuri pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto ce se valorifică cu vânzare directă pentru populație și instituții publice și Lista prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto ce se valorifică către agenții economici pentru anul 2019.

☛ Hotărârea nr. 7 / 23.01.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Comăna, a unor drumuri de exploatare agricolă.

☛ Hotărârea nr. 6 / 23.01.2019 privind stabilirea indemnizației pentru primarul și viceprimarul comunei, a indemnizației consilierilor locali, precum și a indemnizației de hrană și a acordării voucherelor de vacanță personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului primarului Comunei Comăna.

☛ Hotărârea nr. 5 / 23.01.2019 privind aprobarea rectificării de la suprafața din acte de 2182mp, la suprafața măsurată de 1964mp a unei străzi din satul Comăna de Jos.

☛ Hotărârea nr. 4 / 23.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă la Comuna Comăna în anul 2019.

☛ Hotărârea nr. 3 / 23.01.2019 pentru actualizarea tarifului lunar pentru un agent de pază din Direcția de Pază și Ordine a județului Brașov, care asigură paza în comună în baza unui contract de prestări servicii.

☛ Hotărârea nr. 2 / 23.01.2019 privind actualizarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

☛ Hotărârea nr. 1 / 07.01.2019 privind repartizarea excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru anul 2019, la Comuna Comăna.