Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comunicat de presa UAT Comăna, judetul Brasov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov
Denumire UAT:Comăna

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 65 parcelele A 1257,A 1274,A 1269,A 1264,F 1260,F 1258 precum si redactarea a 75 titluri de proprietate si T 64 parcelele F1253,F 1254/1,A 1249 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 10.08.2021
Data de sfârșit a afișării: 08.10.2021

Adresa locului afișării publice:la sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr.3, judetul Brașov,în ziarul judetean, precum și pe pagina de internet https://www.comuna-comana.ro

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediulPrimăriei comunei Comăna.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

Primar
Grusea Viorel