Anunț privind promovarea în grad profesional a funcției publice de execuție din cadrul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului

Anunț privind promovarea în grad profesional imediat umrător a funcției publice de execuție din cadrul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului.

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Comăna organizează în data de 20.01.2022 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.